Stage Alain Floquet 5 november jl.

De jaarlijkse Aikibudo stage onder leiding van grootmeester Alain Floquet werd dit jaar erg goed bezocht. Door het nieuwe stage concept was vooral de zaterdag goed gevuld met beginners. Zondag werd meer de nadruk gelegd op gevorderde technieken. Budoschool Jishindo was uiteraard ook weer van de partij.

  

Share Button

Spread the word. Share this post!